Prislista

Läkarbesök 1300-2100 kr (beroende på svårighetsgrad, inkluderar relevanta snabbprover samt vid behov sjukintyg eller intyg om tillfällig föräldrapenning)

Telefonkontakt läkare 500 kr

Receptförnyelse 400 kr

Hälsokontroll 2500 kr (inkluderar läkarundersökning, relevanta prover, samt EKG och spirometri) 

Prostatakontroll 1600 kr (inkluderar undersökning och eventuell provtagning avseende PSA)

Läkarintyg vid förnyande av högre behörighet till transportstyrelsen från 1500 kr

Friskintyg från 1200 kr

Utökad provtagning från 200 kr

Röntgenundersökningar från 600 kr

Mindre kirurgiska ingrepp från 2000 kr

Diabetessköterskekontroller från 550kr (inkluderar relevanta prover)

Läkarintyg gällande alkohol och körkort 8000 kr (inkluderande upp till 4 prover, därutöver från 1500 kr per ytterligare provtagning)

Läkarintyg gällande droger och körkort 12000 kr (inkluderande upp till 4 prover, därutöver från 1500 kr per ytterligare provtagning)

Vi tar företrädesvis betalt med kort.